Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Proje Döngü Yönetimi Eğitimi Programı

23/03/2017 19:00:12 - 23/03/2017 19:00:12 - 457 Okunma

Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetleri
Verilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi
Proje Döngüsü Eğitimi - (Project Cycle Management)
Bu eğitim Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetleri Verilmesine Yönelik
Teknik Destek Projesi kapsamında, TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) bölgesindeki
Üniversite Kariyer Merkezlerinde öğrenciler ile üniversite arasındaki ilişkiyi ve işbirliğini
desteklemek amacıyla; üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik hazırlanmıştır.

Eğitim Amacı:
Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM) metodolojisi ile
katılımcıların proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.
PCM analitik bir biçimde, bir sorunun çözümüne yönelik plan geliştirme becerisi
kazandırdığından öğrencileri bu alanda da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu temel
eğitimi alan öğrenciler, gençlik projelerinden, AB projelerine, çeşitli yerli ve yabancı
hibe kaynaklarına Tarımdan, Araştırmaya kadar geniş bir alanda proje sunmaya
yönelik temel eğitimi tamamlamış olacaklardır.
Eğitimde ayrıca katılımcılar proje kaynaklarına özgü proje uygulama ve finansman
süreçleri hakkında da bilgilendirilmektedirler.
Eğitim İçeriği:
• Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)
• Sorun Analizi
• Hedef Analizi
• Strateji Analizi
• Proje Amacı ve Genel Hedefler
• Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi
• Risklerin Analizi
• Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması
• AB vb fon kaynakları
• Başarılı bir projenin kriterleri

Kimler Katılmalı?
• AB Projeleri ve benzeri fon kaynakları hakkında bilgi edinmek ve proje yazım
konusunda uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
• Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler,
bu eğitim programına katılabilirler. Eğitime %80 oranında katılım gösterenlere katılım
sertifikası verilecektir.
Başvuru Süreci ve Katılımcıların Belirlenmesi:
Bu eğitime ilgili üniversitelerin son sınıf önlisans ve lisans ögrencileri ile mezunları
katılabilir. Katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecek olup, eğitimlerde kadın
katılımcı sayısını arttırmak adına, yarı yarıya olacak şekilde kadın katılımcı kotası
uygulanacaktır. Maksimum katılımcı sayısı 25 kişi olarak belirlenmiştir.
Katılımcılar başvurularını tamamladıktan sonra sisteme girdikleri e-mail adreslerine bir
teyid e-maili gönderilecektir. Bu işlemden sonra katılımcılar ilgili Kariyer Merkezi
Uzmanları tarafından aranarak eğitime katılımları ile ilgili kendilerinden teyid
alınacaktır.

proje döngü eğitimi eğitim Trakya Kalkınma Ajansı

Facebook Twitter Google Plus

18.12.2015 Zorlu Tekstil Gezisi

2012 Yılı Mezuniyet Töreninden

25.12.2015 Kayalı Kampüsü - Panel

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.